Algemeen

De Hervormde Gemeente van Vorchten maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en behoort tot de classis Hattem. Ons uitgangspunt ligt in Schrift en Belijdenis. Dit betekent dat wij ons willen stellen onder de Bijbel als gezaghebbend Woord van God in prediking en toerusting, in leer en leven.

Wij staan voor bijbels prediking die bewust oog heeft voor de geloofsbelijdenis en levensvragen van de gemeenteleden.

Het dorp Vorchten hoort tot de burgerlijke gemeente Heerde. Het zou mogelijk zijn dat er in geringe mate huizen gebouwd worden, waardoor er wellicht sprake zal zijn van enige groei. Er wonen veel jonge gezinnen.

Op het terrein van school en kerk is er contact met de Christelijke basisschool te Veessen.

Onze kerkelijke gemeente heeft een quasi-pastoraal verbinding met de Hervormde Gemeente Noord te Heerde.

Maandelijks worden gemeenteleden geïnformeerd doormiddel van ons kerkblad. Zie kerkblad

Een á twee keer per jaar worden gemeenteleden formeel geïnformeerd doormiddel van gemeenteavonden.

De samenstelling van de kerkenraad is:

1 Voorzitter (Predikant) voor 50%

3 Ouderlingen

3 Kerkrentmeesters

3 Diakenen


Diaconie

*ANBI 2018  (diaconie)

*Jaarrekening Kerkvoogdij  2018

Diakonie: RSIN 8241.22.653

Kerkvoogdij: RSIN 8241.22.616

Kerkvorchten.nl