Zendingswerk

Jessica Tromp


Graag zou ik mij even voor willen stellen : ik ben Jessica tromp 19 jaar en ik woon in Vorchten.Afgelopen zomer heb ik mij ingezet voor de kinderen van het weeshuis Mother of Peace in Zuid- Afrika. Hier worden kinderen opgevangen die zijn verlaten,zijn misbruikt , geen ouders meer hebben of om andere redenen niet meer thuis kunnen wonen.

Ik heb de huismoeders geholpen bij de verzorging , lesgegeven , geholpen op de peuterspeelzaal ,de baby opvang gedraaid, en mee geweest naar een speciale school . Daarnaast heb ik allerlei leuke aktiviteiten georganiseerd voor de kinderen . En het allerbelangrijkste : de kinderen heel veel liefde gegeven. Want heel veel kinderen zijn veel liefde tekort gekomen.

Ik ben daar als vrijwilligster in de zomer 2 maanden naar toe gegaan. Heb daar een fantastische tijd gehad . En na 12 weken thuis ben ik opnieuw  voor 2 weken terug gegaan. Alle kinderen hebben een speciaal plekje in mijn hart !

De Vorchter kerkgemeente heeft veel belangstelling getoond en wil het weeshuis graag bij hetzendingswerk ondersteunen.

Door middel van mijn geschreven stukje wil ik me graag aan jullie als gemeente voorstellen.

Lieve groeten    Jessica Tromp

Vanuit de gemeente hebben wij van allerlei aktie's gehouden met opbrengsten voor Jessica en haar goede doel.
Van Oktober tot December 2015 is ze naar Africa voor zendingswerk daarna wil ze in Januari vertellen wat ze gedaan heeft en waarvoor ze dit geld gebruikt heeft.

Update 25-03-2015:

Hallo allemaal,

Inmiddels is er weer veel gebeurd en werd het echt weer tijd voor een uitgebreide update. Graag wil ik jullie vertellen wat ik in deze 10 weken heb gedaan en natuurlijk waar ik het sponsorgeld aan heb besteed. En daarnaast met welk project ik verder ga en hoe die keuze tot stand is gekomen. Ook zal ik nieuwe foto’s bijvoegen zodat mijn verhalen worden aangevuld door beelden. Want foto’s zeggen zo ontzettend veel.

Iedereen die mij kent weet dat mijn hart ligt bij het werken met de kinderen in Zuid-Afrika. Inmiddels ben ik er 4 keer geweest en komt de vijfde keer ook snel weer.

In december ben ik terug gekomen na 10 weken Zuid-Afrika. Ik heb een fantastische tijd gehad. Heel mooie momenten met de kinderen beleefd, maar ook helaas ook de vele narigheid gezien en meegemaakt. De armoede, zware omstandigheden en de verdrietige en schrijnende achtergronden van de kinderen gezien en gehoord.  Het is mooi om te zien dat je met je liefde te geven aan de kinderen zoveel kunt betekenen, erg waardevol.

Welke drie projecten heb ik bezocht.

Thokomala:

Dit is het eerste weeshuis wat ik heb bezocht. Ik ben hier een week geweest. Het is een erg arm weeshuis dat nog erg klein en onbekend is. Er zijn vijf huizen waar ongeveer 3 tot 5 kinderen wonen met een huismoeder die voor ze zorgt. Er is heel vaak geen stromend water wat er voor zorgt dat ze zich moeten redden met het water uit de grote regentonnen. De kinderen hebben geen tot zeer weinig speelgoed. De voetbal die ik had gekocht zorgde voor zoveel blije gezichten! Ik heb daar zelf activiteiten met de kinderen opgezet. Wat doe je op een terrein waar geen speeltoestellen staan en overal autobanden liggen..?? Precies je verzamelt die en start het spel “stoelendans’’ op. Met creativiteit bereik je veel plezier.

Besteding van het sponsorgeld.
Het weeshuis is oorspronkelijk opgericht voor kinderen met HIV/Aids. Tot mijn grote verbazing waren pleisters niet of nauwelijks te vinden. Even als plastic handschoenen, Dettol en medicatie. Van het sponsorgeld heb ik EHBO spullen gekocht voor  het weeshuis. En daarbij een korte les gegeven aan de huismoeders hoe je het gebruikt en waarvoor het dient. Ook heb ik schoenen/kleding voor de kinderen aangeschaft. Heel veel schoenen waren kapot of kinderen hadden er geen.

Mother of Peace.
Dit is het tweede weeshuis waar ik ben geweest. Ik kwam hier voor de vierde keer. Het voelde ook echt als thuiskomen. De kinderen en huismoeders waren zo ontzettend blij! En ik werd ontvangen met heel veel lieve knuffels en kussen. Ik heb een bijzondere band gekregen met deze kinderen. Ik heb ze gedurende vier jaar zien opgroeien, wat heel bijzonder is. Ik heb hier mijn taken die ik voorheen deed weer kunnen oppakken zoals, lesgeven op de daycare, activiteiten organiseren en helpen met de dagelijkse verzorging van de kinderen. Daarnaast heb ik ook de juf van de daycare geholpen. Haar tips gegeven in het lesgeven van de kinderen, haar activiteiten geleerd en geholpen met de lesvoorbereidingen. Als extra taak heb ik geholpen met het schrijven van de sponsor a child brieven voor de sponsors in het buitenland. Een update van de kinderen en een door hun verteld verhaal. Hoe gaat het met ze en wat willen ze graag worden.

Besteding van het sponsorgeld.
Het sponsorgeld heb ik besteed aan het kopen van lesmateriaal voor de daycare. Er was vrij weinig aan knutsel materialen aanwezig en ook aan les materiaal. Vandaar mijn keuze om ze op deze manier te helpen.

Isiaiah 54.
Dit is het derde weeshuis waar ik 5 weken ben geweest. Het is een crisis opvang voor kinderen.
Er worden kinderen al opgevangen van enkele uren oud. Ze krijgen hier de liefde die elk kindje nodig heeft. De kinderen worden vaak via de politie binnen gebracht. Sommige van hen mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of achter gelaten omdat hun ouders niet meer voor hun kunnen zorgen. Ze worden in een gezinssituatie opgevangen. Kunnen weer naar school gaan en hebben een veilige plek om te leven. Vanuit hier wordt gekeken waar de kinderen heen gaan. Kunnen ze weer terug naar hun situatie, andere familie leden of een adoptie gezin.

Ik sliep bij de kinderen op een kamer en had 24/7 ook de zorg voor hun. Voor mij bestaat er geen mooier moment dan wakker worden met kinderen om je heen! De laatste twee weken is mijn moeder me komen opzoeken. Fantastisch dit te kunnen hebben delen.
De dagelijkse taken die ik heb uitgevoerd zijn:
- Helpen bij de verzorging van de kinderen. De baby’s eten geven in bad doen en verschonen. De oudere kinderen helpen met hun huiswerk. Daarnaast leuke activiteiten organiseren voor de kinderen en ze net dat beetje extra aandacht geven
-  Lesgeven op de school: Little ones on the bluff. Dit is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
-Mee naar ziekenhuizen/rechtbank e.d.

Besteding van het sponsorgeld.
Het sponsorgeld heb ik besteed aan verschillende dingen zoals:
- Het opknappen van de kinderkamer. Het is heel belangrijk dat de kinderen een slaapplek hebben waar ze zicht prettig voelen en die gezelligheid en warmte uitstraalt. Ik heb verf gekocht en ben met behulp van de kinderen de kamer gaan schilderen. Daarnaast heb ik ook ventilatie, verf materialen en verlichting aangeschaft.
- Het kopen van schoolspullen en materialen voor de school little ones on the Bluff! Omdat ze ook opvang bieden aan kinderen waarvan de ouders weinig te besteden hebben zijn hun inkomsten soms laag. Ze kijken naar het inkomen van de ouders en wat ze kunnen missen. Dit geeft al wel aan de de inkomsten van de school niet hoog zijn. Ik sluit me helemaal aan bij hun mening dat ieder kind de kans moet krijgen om naar school te gaan! Er ontbraken veel spullen en die heb ik voor de school erbij gekocht. Dit varieerde van schoolboekjes, praatplaten, knutselmaterialen en tandpasta en tandenborstels. Inmiddels hebben ze het tandenpoetsen met de kinderen opgepakt. Hiervan heb ik een mooie foto mogen ontvangen. Leuk dat ze dit ook zonder mijn aanwezigheid zo goed oppakken.
- Ik heb daarnaast ook voor de kinderen van Isiaiah54 schoolspullen gekocht. Elk kind heeft een grote door gekregen met schriften, studieboeken en materialen.

Het overgebleven sponsorgeld.
Er is nog wat sponsorgeld overgebleven. Momenteel ben ik bezig om te kijken met het weeshuis of we nieuwe matrassen en een nieuw bedje kunnen bestellen. Wat daar aanwezig is is erg slecht van kwaliteit en hygiëne. Mocht dit niet lukken zal ik het geld tijdens mijn volgende verblijf ter plekke gaan uitgeven.

Met welk project ga ik verder.
Voorheen hebben we als gemeente voornamelijk geld ingezameld voor Mother of Peace. Dit weeshuis heeft al hulp van zowel vrijwilligers en daarnaast ook financieel van een Nederlandse organisatie. Ze hebben daarnaast momenteel een eigen bakkerij waarin de kinderen praktijk les krijgen. Ook hebben ze een eigen groente project en zijn ze in het geheel aan het uitbreiden.
Hierdoor ben ik gaan kijken welk weeshuis heeft nou echt meer mijn hulp nodig en kan ik het beste helpen.

Mijn keuze is gevallen op Isiaiah54. Ze hebben zelfs geen geld voor eten voor de kinderen en zijn hierbij afhankelijk van donoren. Het voedsel krijgen ze gedoneerd van 2 supermarkten. Alles wat over de verkoop data heen is mogen ze ophalen.  Dit jaar heb ik ook al mooi kunnen helpen met de schoolspullen. Wat fantastisch is! Want ieder kind heeft immers toch recht op onderwijs?!

Nog wat extra informatie over Isiaiah54.

De missie van Isiaiah54:
-De beste crisis opvang bieden voor mishandelde en/of verwaarloosde kinderen.
-Helpen bij de ontwikkeling van elk kind en een normale levensstijl en toekomst te bereiken.
-Van nabij samenwerken met de politie en welzijns organisaties. En 24/7 beschikbaar te zijn om te assisteren bij trauma’s en crisissen waarbij kinderen betrokken zijn.

Dit is zo belangrijk omdat:
Zuid- Afrika heeft 1 van de hoogste niveaus in de wereld van geweld tegen kinderen.
-Zuid- Afrika heeft tienduizenden kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting per jaar.
-30 procent van deze slachtoffers zijn onder de 10 jaar.
-Jaarlijks worden meer dan 2500 baby’s achtergelaten in het hele land.

De doelstellingen:
-De kinderen en ouders helpen bij hun trauma’s.
-De problemen van de familie te identificeren en de maatschappelijk werkers van het gezin te helpen en ondersteunen.
-Een liefdevolle en veilige omgeving creëren. En het kind weer vertrouwen te geven.
-De kinderen helpen hun dagelijkse leven te normaliseren.
-Ervoor zorgen dat de kinderen een goede opleiding krijgen en worden opgevoed met het Christelijk geloof.
-Het patroon van misbruik van vrouwen en kinderen te stoppen.
-Mishandelde vrouwen, zwangere meisjes, moeders leren de wereld te zien als 1 geheel.
-Om te helpen met advies, hulp krijgen voor drugs en alcohol en andere problemen.

Tot slot.
Mochten er nog vragen zijn jullie zijn van harte welkom om mij die te stellen. Dit kan per e-mail: jessicatromp@hotmail.com of per telefoon: 0631673667.  

Kerkvorchten.nl